Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori ar labelu gwybodaeth faethol ar flaen pecynnau

Ymgynghoriad a gynhelir yn y DU gyfan yw hwn. Mae’n gofyn barn ynghylch labelu gwirfoddol am wybodaeth faethol ar flaen pecynnau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 14/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 06/08/2012

Ar hyn o bryd gwneir defnydd helaeth o labelu ar flaen pecynnau ar draws y DU, a hynny ar sail gwirfoddol.

Fodd bynnag, mae fformat y labelu yn amrywio. Yn ôl gwaith ymchwil, byddai defnyddio ymadroddion cyson ar gyfer cynifer o gynhyrchion bwyd ag sy’n bosibl yn gwella nid yn unig effaith y labelu ar flaen pecynnau, ond hefyd allu defnyddwyr i ddewis bwydydd iachach.  

O hyn allan bydd gofyn i unrhyw ymgais i gysoni’r labelu ar flaen pecynnau ystyried y fframwaith cyfreithiol newydd ar Ddarparu Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, ynghyd ag ymchwil i’r hyn y mae defnyddwyr yn ei ddeall o’r wybodaeth ar flaen pecynnau, a sut y maent yn defnyddio’r wybodaeth honno.

Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn ar draws y DU, mae Llywodraeth Cymru am wybod barn rhanddeiliaid yng Nghymru am labelu gwybodaeth faethol ar flaen pecynnau. Yn y pen draw, y nod yw ceisio cysoni’r wybodaeth a gyflwynir ar flaen pecynnau ar draws y DU.

Caiff yr ymgynghoriad ei gynnal am gyfnod o 12 wythnos

Crynodeb o'r ymatebion