Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar Orchymyn Iechyd Meddwl (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd) (Cymru) drafft 2012

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich sylwadau ar Orchymyn Drafft.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 21/12/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 14/03/2012

Mae'n darparu diffiniad pellach am yr hyn y dylid ei ystyried yn Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd o dan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Effaith y Gorchymyn hwn yw:

  • eithrio unrhyw wasanaeth a ddarperir fel rhan o wasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol o dan Ran 1 o'r Mesur rhag cael ei ystyried fel gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd;
  • galluogi gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd a ddarparwyd rywle arall yn y Deyrnas Unedig i gael eu hystyried yn wasanaethau iechyd meddwl eilaidd ar gyfer Rhan 3 o'r Mesur yng Nghymru.

Crynodeb o'r ymatebion