Skip to content

Ymgynghori

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Mae’r ddogfen ymgynghori’n egluro beth rydyn ni’n ystyried y dylai’r Bil ei gynnwys ac yn gofyn am sylwadau ar y cynigion.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 14/12/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 07/03/2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i atal iechyd gwael a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Fel rhan o hyn rydym yn bwriadu cyflwyno Bil ar gyfer Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd statudol.

Bydd Bil Hylendid Bwyd (Cymru) yn ei gwneud yn orfodol i fusnesau bwyd yng Nghymru arddangos gwybodaeth am eu safonau hylendid (eu sgorau hylendid bwyd). Bydd rhaid arddangos sgôr busnes bwyd mewn man amlwg lle gall cwsmeriaid ei weld yn hawdd. Bydd hyn yn rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr am arferion hylendid busnesau bwyd. Bydd y Cynllun hefyd yn helpu defnyddwyr i ddewis ble i fwyta neu siopa am fwyd.