Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar y ddogfen ddrafft ‘Law yn llaw at iechyd – cynllun cyflawni ar gyfer clefyd y galon' ar gyfer y GIG a’i bartneriaid hyd at 2016

Hoffem gael sylwadau a safbwyntiau gan glinigwyr, rheolwyr y GIG a defnyddwyr gwasanaethau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 07/06/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 26/10/2012

Mae’r Cynllun Cyflawni drafft yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer poblogaeth Cymru ac yn dweud beth fydd hynny’n ei olygu i wasanaethau’r GIG ar gyfer clefyd y galon.

Clefyd y galon yw un o brif achosion marwolaeth ymysg pobl Cymru. Dangosodd ffigurau a gyhoeddwyd yn 2008 mai clefyd y galon oedd yn gyfrifol am bron 11,000 o’r 32,000 o farwolaethau yng Nghymru.