Skip to content

Ymgynghori

Gwneud pethau’n well - Adolygiad o Gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym am wybod a ddylid diweddaru neu ddiwygio’r prosesau cwyno presennol i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaethau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 28/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 30/05/2012

Dolenni perthnasol

Rydym eisiau sicrhau bod defnyddwyr gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn gallu mynegi pryderon a chwyno am y gwasanaethau â chyn lleied o drafferth â phosibl.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod pawb yn cael proses gwyno sydd:

  • yn hygyrch;
  • yn syml;
  • yn deg;
  • yn ddiduedd;
  • yn amserol;
  • yn effeithiol;
  • yn gyson;
  • yn atebol; ac yn  
  • sicrhau gwelliannau’n barhaus.