Skip to content

Ymgynghori

Ddrafft Law yn Llaw at Iechyd: Cynllun Cenedlaethol Cymru ar gyfer Iechyd y Geg

Rydym ni’n awyddus i gael eich sylwadau ar y Cynllun Cenedlaethol drafft ar gyfer Iechyd y Geg er mwyn gwella iechyd y geg yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 12/10/2012

Dolenni perthnasol

Mae iechyd y geg yn rhan annatod o iechyd cyffredinol. Mae gan weithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru ran bwysig i’w chwarae er mwyn sicrhau bod safonau iechyd y geg yng Nghymru yn parhau i wella.

Mae’r cynllun drafft yn amlinellu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella iechyd y geg yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed gan gleifion, ymarferwyr a phawb sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau iechyd y geg. Dyma gyfle gwirioneddol i lywio dyfodol deintyddiaeth yng Nghymru ac mae croeso i unrhyw un roi ei farn.