Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar Awdurdodaeth Gyfreithiol ar Wahân

Mae’r ymgynghoriad hwn yn holi barn am agweddau penodol ar awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân bosibl ar gyfer Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 17/08/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 19/06/2012

Dolenni perthnasol

Ar hyn o bryd, mae cyfreithiau sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, ar gyfer Cymru, yn parhau i fod yn rhan o gyfraith Cymru a Lloegr. Mae hynny oherwydd bod Cymru a Lloegr yn rhannu’r un awdurdodaeth gyfreithiol. Nid yw hynny’n wir am yr Alban a Gogledd Iwerddon, sydd â’u hawdurdodaethau cyfreithiol ar wahân.

Cafwyd llawer o drafod ynghylch a ddylai Cymru hefyd fod yn awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân neu beidio. Yn 2011, traddododd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, araith i Gynhadledd Cymru’r Gyfraith lle cyhoeddodd bod angen cynnal trafodaeth gyhoeddus ar fater Awdurdodaeth Gyfreithiol ar Wahân ar gyfer Cymru.

Diben yr ymgynghoriad yw casglu safbwyntiau ynghylch yr agweddau penodol ar awdurdodaeth Gymreig bosibl a’r materion sy’n codi fel rhan o’r cwestiynau ehangach canlynol:

  • beth yw ystyr y term “awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân”;
  • a oes yna nodweddion sy’n hanfodol er mwyn cael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân ac, os felly, beth ydynt;
  • beth yw canlyniadau posibl cael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân ar gyfer Cymru;
  • pa fanteision ac anfanteision a all godi o gael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân ar gyfer Cymru.