Skip to content

Ymgynghori

Corff Adnoddau Naturiol Cymru (ymgynghoriad ychwanegol)

Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi rhagor o fanylion am greu Corff Adnoddau Naturiol newydd i Gymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 13/08/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 05/10/2012

Mae’n dilyn ymgynghoriad blaenorol, lle gofynnwyd am eich sylwadau ynghylch creu’r corff newydd.

Mae dwy ran i’r ymgynghoriad hwn:

 • dyletswyddau’r corff newydd
 • rhagor o wybodaeth am drefniadau gwaith a chyfreithiol y corff.

Rhan 1

Mae’r rhan gyntaf yn canolbwyntio ar bwrpas a dyletswyddau’r corff, yn cynnwys:

 • harddwch naturiol a chadwraeth natur
 • mynediad i’r cyhoedd a hamdden
 • coedwigaeth
 • dyletswyddau cyffredinol eraill.

Rhan 2

Mae ail ran yr ymgynghoriad yn edrych ar feysydd lle gofynnwyd am ragor o wybodaeth a lle’r ydym am rannu ein bwriadau. Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • materion trawsffiniol
 • rheolaeth a gorfodaeth, gan gynnwys Trefn Trwyddedu Amgylcheddol (EPR), ac archwilio, ymchwilio, gorfodaeth ac erlyn, gan gynnwys sancsiynau sifil a phwerau ymchwilio
 • monitro trawsffiniol
 • cynllunio ac adroddiadau statudol
 • ymateb i argyfwng gan gynnwys trosglwyddo pwerau dan Reoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH)
 • cynlluniau masnachu a chyfrifoldeb cynhyrchwyr
 • trefniadau pontio.

Diweddariad

Daeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn weithredol ym mis Ebrill 2013. Am mwy o wybodaeth, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Dogfennau ymgynghori