Skip to content

Ymgynghori

Adnoddau Naturiol Cymru – Trefniadau Arfaethedig ar gyfer Sefydlu a Chyfarwyddo Corff Newydd i Reoli Adnoddau Naturiol Cymru

Rydym am gael eich barn am y trefniadau arfaethedig i sefydlu a chyfarwyddo corff newydd ar gyfer adnoddau naturiol Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 09/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 02/05/2012

Mae’r ymgynghoriad hwn am gael barn ar:

  • ein cynigion cyffredinol
  • ein cynigion ar gyfer gweithredu’r newidiadau cyfreithiol sydd eu hangen i sefydlu corff newydd
  • ein huchelgais ar gyfer y corff newydd a’i bwrpas cyffredinol
  • ein trefniadau arfaethedig i gysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid, gan gynnwys dulliau o sicrhau atebolrwydd a thryloywder yng ngwaith y corff newydd
  • ein cynigion ar gyfer prif swyddogaethau a phwerau’r corff
  • ein cynigion ar gyfer statws y corff a sut y caiff ei lywodraethu, gan gynnwys trefniadau ar gyfer bwrdd gweithredol a chysylltu’n ehangach â rhanddeiliaid
  • sut rydyn ni’n bwriadu datblygu materion sy’n gysylltiedig â llywodraethu trawsffiniol a sut y bydd y corff yn gwbl atebol i weinidogion.

Diweddariad

Daeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn weithredol ym mis Ebrill 2013. Am mwy o wybodaeth, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Dogfennau ymgynghori