Skip to content

Ymgynghori

Gweithredu’r Gyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol yng Nghymru

Rydym am gael eich barn am yr ardaloedd tawel arfaethedig mewn ardaloedd trefol mawr.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 13/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 07/05/2012

Ym mis Ionawr 2009 fe wnaethom gyhoeddi cynlluniau gweithredu sŵn amgylcheddol yn unol â'r Gyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol.  Yna, rydym wedi datblygu gweithdrefnau ar gyfer gweithredu rhannau o'r Gyfarwyddeb, gan gynnwys gweithdrefn i bennu ardaloedd tawel mewn crynodrefi (ardaloedd trefol mawr). Ym mis Chwefror 2011, fe wnaethom ymgynghori ar hyn a chyhoeddi’r weithdrefn ym mis Mai 2011.

Ardaloedd tawel arfaethedig

Mae’n rhaid i ardaloedd tawel fod o werth i’r gymuned leol. Gellir gweld yr ardaloedd tawel arfaethedig yn y ffurflenni asesu yn atodiadau A, B, C a D. Gallwch weld ffiniau’r rownd gyntaf ar y mapiau isod.

Ar ôl i ardal gael ei chadarnhau fel ardal dawel swyddogol, caiff ei gwarchod rhag cynnydd mewn swn gan y Gyfarwyddeb Swn Amgylcheddol a pholisi cynllunio.