Skip to content

Ymgynghori

Ardaloedd Draenio Mewnol a Byrddau Draenio Mewnol sydd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru: Ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad hwn yn archwilio’r opsiynau ar gyfer darparu swyddogaethau  Byrddau Draenio Mewnol yng ngoleuni Cymru Fyw a darparu diwygiadau gwasanaethau cyhoeddus.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 29/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/08/2012

Dolenni perthnasol

Mae Byrddau Draenio Mewnol yn gwneud gwaith pwysig ar ddraenio tir a rheolaeth lefel y dŵr. Mae eu gwybodaeth a’u swyddogaethau yn ganolog i ddarparu'r dull holistaidd hwn.  

Rydym eisiau eich barn ar dri dewis ar gyfer cyflawni swyddogaethau’r Byrddau Draenio Mewnol yn y dyfodol yng Nghymru. Y rhain yw:

  • Dewis 1 – Cyflawni drwy Fyrddau Draenio Mewnol fel ar hyn o bryd;
  • Dewis 2 – Cyflawni drwy Fyrddau Draenio Mewnol, gyda newidiadau i drefniadau strwythurol; a
  • Dewis 3 - Cyflawni drwy unrhyw gorff unigol newydd ar gyfer rheolaeth adnoddau naturiol yng Nghymru.

Fe fyddem yn croesawu eich barn ar y cynigion hyn ac unrhyw faterion eraill yr ydych chi’n credu sy’n berthnasol i’n penderfyniad ar gyflawni swyddogaethau’r Byrddau Draenio Mewnol yn y dyfodol yng Nghymru.