Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori ar drosi’r Cyfarwyddyd Allyriadau Diwydiannol yng Nghymru a Lloegr

Rydym wedi lansio ymgynghoriad ar y cyd gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar gynigion i ddeddfu ar y Cyfarwyddyd Allyriadau Diwydiannol yng Nghymru a Lloegr.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 12/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 06/06/2012

Dolenni perthnasol

Mae’r Cyfarwyddyd Allyriadau Diwydiannol yn cyfuno y saith Cyfarwyddyd presennol yn un. Mae’n rhaid deddfu arno erbyn 7 Ionawr 2013.  

Mae’r Cyfarwyddyd Allyriadau Diwydiannol yn anelu at wella iechyd a diogelu’r amgylchedd, tra’n gwneud y rheolau yn gliriach ac yn haws eu gweithredu. Bydd cyfyngiadau llymach ar lygredd aer, ond bydd hefyd rhywfaint o hyblygrwydd i ymestyn dyddiadau cau neu hepgor y rheolau mewn achosion arbennig.  

Bydd deddfu ar y Cyfarwyddyd Allyriadau Diwydiannol trwy ddiwygio Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010.

Mae’n bosib gweld y ddogfen ymgynghori ar wefan Defra.

Ewch i: wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig)