Skip to content

Ymgynghori

Gadael ceffylau a merlod a phori anghyfreithlon: Darparu ateb hirdymor

Mae eisiau’ch help arnom i lunio mesurau effeithiol i daclo problemau ceffylau sy’n cael eu gadael a phori anghyfreithlon.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 04/03/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 29/04/2013

Dolenni perthnasol

Byddwn yn defnyddio’ch safbwyntiau i wneud y canlynol

  • llunio cam nesaf y prosiect i daclo’r broblem o bori anghyfreithlon
  • datblygu camau gweithredu priodol

a chael gwared ar y broblem o bori anghyfreithlon yng Nghymru.