Skip to content

Ymgynghori

Diwygiadau Arfaethedig i Orchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2007/583

Rydym yn cyflwyno cynigion i ddiwygio Gorchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2007/583. Rydym yn gofyn am farn tirfeddianwyr, deiliaid hawliau comin a rhanddeiliaid eraill mewn tiroedd comin.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 05/09/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 25/11/2011

Dolenni perthnasol

Mae Gorchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2007/583 yn caniatáu prydlesu hawliau comin am gyfnod o hyd at dair blynedd.  Trefniant dros dro oedd hwn yn wreiddiol, i’w adolygu maes o law.  Mae’r ymgynghoriad yn gofyn a yw hi’n bryd i ddiwygio’r Gorchymyn ac mae’n cynnig amrywiaeth o opsiynau.  

Gofynnir i dirfeddianwyr, cominwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb roi eu barn ar yr opsiynau ar gyfer diwygio’r Gorchymyn.

Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad.  Fel arfer, cyhoeddir enwau a chyfeiriadau (neu ran o gyfeiriad) awduron yr ymatebion yn ogystal â’r ymateb.  Os yw’n well gennych i ni beidio â chyhoeddi’ch manylion, nodwch hynny’n glir pan fyddwch yn ysgrifennu atom neu’n anfon e-bost.