Skip to content

Ymgynghori

Gorfodi gosod microsglodion ar gwn

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried cyflwyno deddfwriaeth a fyddai’n golygu ei bod yn rhaid gosod microsglodyn ar bob ci yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 16/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 08/08/2012

Cliciwch ar y teitl i'r dde o'r eicon isod am fynediad i’r ddogfen. Bydd hwn yn agor y ddogfen ar eich sgrin. Gallwch cysylltu a ni: materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk, os bydd problem.