Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori: Canllawiau ar gyfer addysg camddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y ddogfen arfaethedig sydd i ddisodli "Camddefnyddio Sylweddau: Plant a Phobl Ifanc Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif: 17/02".
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 04/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 26/09/2012

Mae’r canllawiau drafft yn rhoi gwybodaeth fanwl am gyflwyno addysg camddefnyddio sylweddau (ACS) briodol yn ôl gofynion y cwricwlwm ac anghenion penodol, a rheoli digwyddiadau camddefnyddio sylweddau gan gynnwys cymorth, deddfwriaeth ac arferion da.