Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar adolygu'r Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i'r Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 31/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/10/2012

Cynhaliwyd adolygiad llawn o'r Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig yn unol â'r gweithdrefnau rheoli grant safonol. Roedd yr adolygiad yn ystyried pa mor effeithiol y bu'r grant hyd yn hyn ac yn gwneud nifer o argymhellion ar gyfer dyrannu a dosbarthu'r cyllid yn y dyfodol.

Nod y Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig yw codi lefel cyrhaeddiad plant a phobl ifanc gymwys o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yng Nghymrugan gynnwys:

  • ceiswyr lloches
  • ffoaduriaid
  • plant gweithwyr symudol
  • plant Roma o Ewrop.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i bobl roi eu sylwadau ar yr argymhellion ac awgrymu'r ffordd orau o drefnu'r grant er mwyn gofalu ei fod yn deg ac yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i ddysgwyr.