Skip to content

Ymgynghori

Y gofynion ar gyfer darparu cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru - materion llythrennedd a rhifedd

Rydym eisiau eich adborth ar gynigion i ddisodli'r Meini Prawf ar gyfer Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 2006, fel y'i diwygiwyd.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 11/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 03/08/2012

Byddai hyn yn cyflwyno gofynion diwygiedig ar gyfer darparu cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru. Bydden nhw’n cynnwys gofynion statudol ar gyfer asesu sgiliau llythrennedd a rhifedd personol yr hyfforddeion. Bydden nhw hefyd yn sicrhau bod addysgu llythrennedd a rhifedd yn rhan ganolog o gyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon. Mae’r cynigion yn cynnwys nifer o newidiadau ategol a diwygiadau diweddaru.

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn cynnig newidiadau tebyg i’r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar sail Cyflogaeth. Ein nod yw i sicrhau mai’r un yw’r sail sydd i’r dull o fynd i’r afael â llythrennedd a rhifedd mewn hyfforddiant cychwynnol athrawon p’un a gaiff ei ddilyn drwy gyrsiau prifysgol neu drwy hyfforddiant mewn ysgolion.