Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar Reoliadau Llywodraethu Ysgolion (Trosi o fod yn Fwrdd Gweithredol Interim) (Cymru) 2012

Diben yr ymgynghoriad hwn yw holi barn pobl am y rheoliadau drafft sy'n rhoi'r trefniadau ar gyfer trosi Bwrdd Gweithredol Interim yn gorff llywodraethu a gyfansoddwyd yn normal.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 28/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 22/05/2012