Skip to content

Ymgynghori

Polisi Gweinidogion Cymru mewn perthynas â dirwyo

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion i gyflwyno polisi dirwyo fel rhan o’r pwerau sancsiynu a allai gael eu cymhwyso i gyrff dyfarnu sy’n torri eu hamodau cydnabod.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 09/01/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 01/04/2012