Skip to content

Ymgynghori

Cynllun Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach)/GDC AB (Cymru) ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2012/13

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ar gynigion drafft Cynllun Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) 2012.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 28/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/05/2012

Mae GDC AB yn darparu cymorth ariannol i bobl 19 mlwydd oed neu hŷn mewn addysg ôl-orfodol sydd fel rheol yn preswylio yng Nghymru ar y diwrnod cyntaf, o flwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs ac yn dilyn cyrsiau addysg bellach cymwys. Gall y GDC AB fod hyd at £1,500, mae’n dibynnu ar brawf modd ac yn cael ei dalu yng nghyswllt blwyddyn academaidd i helpu i dalu costau astudio.

Fel rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus cyffredinol, rydym yn awyddus i glywed eich sylwadau ar y Cynllun arfaethedig.