Skip to content

Ymgynghori

Llythyr odd wrth y Gweinidog Addysg a Sgiliau Cyflwyno Tystiolaeth i'r Corff Adolygu Athrawon Ysgol

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg wedi rhoi cylch gwaith i'r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB) mewn perthynas â chyflog ac amodau athrawon ysgol ac o ganlyniad, mae'r STRB wedi gwahodd sylwadau ysgrifenedig am y cylch gwaith hwnnw.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 14/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 09/04/2012

Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi penderfynu cyflwyno tystiolaeth ar wahân i'r STRB yn hytrach na mynd ati i gyflwyno tystiolaeth ar y cyd â'r Adran Addysg, yn ôl yr arfer. Mae'r Gweinidog wedi gwahodd rhanddeiliaid yn y proffesiwn addysgu yng Nghymru i gyflwyno'u safbwyntiau am y dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno i'r STRB mewn perthynas â chyflog ac amodau athrawon. Amgaeir copi o lythyr y Gweinidog at randdeiliaid yng Nghymru sy'n amgáu llythyr cylch gwaith yr Ysgrifennydd Gwladol a chais yr STRB i bobl gyflwyno tystiolaeth.

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw safbwyntiau am y cylch gwaith a'r cwestiynau allweddol a amlinellwyd gan yr STRB, fel y maent yn berthnasol i Gymru.