Skip to content

Ymgynghori

Sefydlu Cofrestr o Feysydd Brwydrau yng Nghymru

Mae Gweinidogion Cymru yn cynnig y dylai Cadw lunio a chynnal Cofrestr anstatudol o Feysydd Brwydrau yng Nghymru. Bydd hi'n cynnwys rhestr o feysydd brwydrau yr ystyrir eu bod o bwys cenedlaethol, er mwyn diogelu ein safleoedd pwysicaf ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gofyn cyfres o gwestiynau ichi, a fydd yn ein helpu i ddatblygu’r cynnig hwn i greu ei fformat terfynol.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/03/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 24/06/2011

Roedd brwydrau hanesyddol yn aml yn ddigwyddiadau eiconig sy’n aml yn ennyn emosiynau a theimladau cryf heddiw. Roedd enw da arweinwyr gwleidyddol a milwrol yn aml yn seiliedig ar lwyddiant ar faes y gad. Gall lleoliadau’r digwyddiadau hyn fod yn asedau hanesyddol pwysig. Yn aml, maen nhw'n cadw tystiolaeth dopograffig ac archeolegol, gan gynnwys beddau rhyfel, a all wella ein dealltwriaeth o’r digwyddiadau tyngedfennol hyn. Mae’r materion hyn wedi arwain at alwadau am Gofrestr o Feysydd Brwydrau yng Nghymru.

Yn y ddogfen hon, rydym yn ceisio barn pobl am bolisïau arfaethedig Gweinidogion Cymru ar gyfer nodi, diogelu a rheoli meysydd brwydrau pwysig. Mae sefydlu Cofrestr o Feysydd Brwydrau yng Nghymru yn ganolog i'r polisi arfaethedig hwn.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyfle i'r cyhoedd roi eu barn am yr egwyddorion, y diffiniadau, y meini prawf a'r lefelau diogelu arfaethedig.

Crynodeb o'r ymatebion