Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar ddatblygu Strategaeth Arloesi i Gymru

Gwahoddwyd rhanddeiliaid i glustnodi materion a oedd yn codi ac awgrymu ffyrdd o wella perfformiad arloesedd Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 30/04/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 23/07/2012

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Arloesi yw un o'r prif ysgogiadau ar gyfer twf economaidd a chreu swyddi.
Mae "Innovation Union", un o brif fentrau "Ewrop 2020", yn rhoi arloesedd wrth galon strategaeth Ewropeaidd newydd. Mae'n gosod cynllun i sicrhau bod syniadau arloesol yn cael eu troi’n nwyddau a gwasanaethau sy’n creu twf a swyddi.

Credwn ei bod yn hanfodol i sefydliadau yng Nghymru fuddsoddi a chael cefnogaeth ar gyfer:

  • Ymchwil a Datblygu
  • mabwysiadu technoleg newydd
  • datblygu cynnyrch a phrosesau newydd
  • gwarchod a masnacheiddio eiddo deallusol
  • a defnyddio modelau busnes arloesol.

Lansiwyd Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru ym mis Mawrth 2012. Nodwyd bod diffyg strategaeth arloesi ategol cyfredol i ddelio â defnydd masnachol Ymchwil a Datblygu a hyrwyddo arloesedd.

Er mwyn datblygu Strategaeth Arloesi, gofynnwyd am eich barn am ffyrdd o wella perfformiad arloesedd Cymru.