Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
31 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 28 Mehefin 2016
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw rhoi cyfle i randdeiliaid sydd â diddordeb gyfrannu eu safbwyntiau a’u barn ar gynlluniau ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth ar weithgarwch caffael cyhoeddus a gyflawnir gan Sector Cyhoeddus Cymru. Mae “Sector Cyhoeddus Cymru” yn contractio awdurdodau y mae eu swyddogaethau wedi’u datganoli’n llwyr neu’n rhannol i Gymru.
12 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Mehefin 2016
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn amlinellu cynigion Llywodraeth Cymru ynghylch Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.
16 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Mehefin 2016
 
Mae Pennod 6 yn nodi ein polisi cynllunio cenedlaethol presennol ar gyfer ystyried yr amgylchedd hanesyddol drwy'r system gynllunio.
9 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Mehefin 2016
 
Sefydlwyd y gyfres gyfredol o ddangosyddion perfformiad statudol ar gyfer awdurdodau lleol o dan Orchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012.
18 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Mehefin 2016
 
Mae’r Adran Iechyd wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y ddogfen ‘The Introduction of Medical Examiners and Reforms to Death Certification in England and Wales’.
18 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Mai 2016
 
Rydym yn ceisio barn pobl ag awtistiaeth a'u rhieni, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaethau a chymorth.
18 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 26 Mai 2016
 
Rydym yn cynnal ymgynghoriad i ofyn am safbwyntiau ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig i gymorth i fyfyrwyr addysg uwch sydd ar eu blwyddyn sylfaen.
18 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 26 Mai 2016
 
Rydym yn cynnal ymgynghoriad i ofyn am safbwyntiau ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig i gymorth ar gyfer astudiaethau ôl-radd a rhai graddau STEM rhan-amser.
18 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Mai 2016
 
Rydym eisio eich barn ynghylch ymgorffori agweddau ar y Polisi Cynllunio Cenedlaethol Adeiladau Cynaliadwy blaenorol i mewn i Reoliadau Adeiladu yng Nghymru.