Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
64 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Gorffennaf 2015
 
Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn ceisio ar Gynllun Strategol AGIC ar gyfer y cyfnod 2015-18 sy'n disgrifio'r hyn mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn anelu at gyflawni yn ystod y tair blynedd nesaf.
107 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Medi 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar sut y gallwn amddiffyn asedau cymunedol ledled Cymru.
77 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 12 Awst 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn am gynigion manwl i sefydlu system newydd i’w defnyddio gan Weinidogion Cymru wrth brosesu ‘Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol’. Mae hwn yn gategori newydd o gais cynllunio.
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Awst 2015
 
Rydym am glywed gan gymunedau cynnal gwirfoddol posibl ar y prosesau y gallai gwaredu daearegol yn cael ei leoli yng Nghymru.
68 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Awst 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau I weld a ddylai Gweinidogion Cymru wneud Gorchymyn Cyflog Amaethyddol fel y caniateir gan ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014, cyn I Banel Ymgynghorol Amaethyddol Cymru gael ei sefydlu.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015
 
Rydym yn rhoi’r cyfle i randdeiliaid ledled Cymru gyfrannu at y set gyntaf o ymgynghoriadau er mwyn i ni gyflawni gofynion y Ddeddf.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015
 
Rydym yn rhoi’r cyfle i randdeiliaid ledled Cymru gyfrannu at y set gyntaf o ymgynghoriadau er mwyn i ni gyflawni gofynion y Ddeddf.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015
 
Rydym yn rhoi’r cyfle i randdeiliaid ledled Cymru gyfrannu at y set gyntaf o ymgynghoriadau er mwyn i ni gyflawni gofynion y Ddeddf.
37 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Gorffennaf 2015
 
Nod yr ymgynghoriad hwn yw cael adborth ar y Ddogfen Ganllaw Addysg Ddewisol yn y Cartref; dogfen ddrafft, anstatudol, arfaethedig ar gyfer awdurdodau lleol.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015
 
Rydym yn rhoi’r cyfle i randdeiliaid ledled Cymru gyfrannu at y set gyntaf o ymgynghoriadau er mwyn i ni gyflawni gofynion y Ddeddf.