Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
39 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Medi 2016
 
Diben yr ymgynghoriad yw cael sylwadau ar y cynigion ynghylch sut y dylai awdurdodau ymdrin â phremiymau’r dreth gyngor wrth gyfrifo’r sylfaen drethu.
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Hydref 2016
 
Bydd y safonau yma yn galluogi Comisiynydd y Gymraeg i osod dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg ar gyrff yn y sector iechyd.
70 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Hydref 2016
 
Rydym eisiau eich barn ar y Nodyn Cyngor Technegol newydd hwn a fydd yn rhoi cyngor cynllunio manwl ar yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.
70 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Hydref 2016
 
Rydym yn ceisio’ch barn ar reoliadau drafft a chanllawiau statudol ynghylch y cynlluniau ardal sy’n ofynnol o dan adran 14A Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
70 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Hydref 2016
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio eich barn ar grŵp o reoliadau a dogfennau canllaw.
57 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 20 Medi 2016
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn rhanddeiliaid ar y rheoliadau drafft a wneir o dan y Ddeddf.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Medi 2016
 
Cynigion ar gyfer modelau ffïoedd cofrestru i’w defnyddio gan Gyngor y Gweithlu Addysg o 1 Ebrill 2017 ymlaen.