Skip to content

Swyddi gwag

Mae yna wahanol ffyrdd o ymuno â'r gwasanaeth sifil yng Nghymru.

Mae Gwasanaeth Sifil Cymru wedi ymrwymo i wella'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu i bawb yng Nghymru. Bydd parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau yn helpu i sicrhau bod ein polisïau a'n gwasanaethau yn adlewyrchu anghenion a phrofiadau'r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

Mae angen gweithlu ar Wasanaeth Sifil Cymru sy'n meddu ar y cymysgedd gorau posibl o dalent ar gyfer y presennol a'r dyfodol.