Skip to content

Swyddi gwag

Gall unrhyw un wneud cais am benodiad cyhoeddus.

I weld swyddi gwag Penodiadau Cyhoeddus Cymru, ewch i'n system e-recriwtio.

I weld swyddi gwag Penodiadau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig, ewch i wefan Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa'r Cabinet.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu'r gymdeithas yng Nghymru – pobl o bob cefndir – er mwyn eu helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.

Felly, mae Llywodraeth Cymru yn annog amrywiaeth eang o unigolion i wneud cais i fod yn aelodau o gyrff cyhoeddus. Mae ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu croesawu'n fawr. Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys menywod, pobl iau na 30 oed, aelodau o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. I ddysgu rhagor am y camau rydym yn eu cymryd, ewch i'n tudalennau ar Gydraddoldeb Amrywiaeth.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu'r gallu i weithio'n ddwyieithog mewn penodiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu bod yn gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Y Diweddaraf am Benodiadau Cyhoeddus

Os hoffech chi dderbyn e-bost pan fydd Llywodraeth Cymru yn hysbysebu penodiad cyhoeddus newydd, cofrestrwch ar system e-recriwtio Llywodraeth Cymru.

Os allai eich sefydliad chi hyrwyddo penodiadau cyhoeddus ymhlith eich cysylltiadau, cofrestrwch ar system e-recriwtio Llywodraeth Cymru.

Banc Talent

Os ydych o grŵp a dangynrychiolir yna rydych yn gymwys i gofrestru ar gyfer y Banc Talent. Bydd gofyn ichi gofnodi eich manylion cyswllt a'ch meysydd diddordeb.

Bydd eich manylion ar gael i swyddogion Llywodraeth Cymru a Gweinidogion a allai gysylltu â chi i dynnu eich sylw at gyfleoedd a swyddi gwag.

Cofrestru ar Fanc Talent Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru.