Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Cymunedau Gwledig

10

cynnydd Cymunedau Gwledig

rhaglen Cymunedau Gwledig

Nod

Sicrhau bod cymunedau gwledig yn parhau i ffynnu ac yn cynnig ansawdd bywyd rhagorol, gyda gwaith o safon uchel, tai fforddiadwy a gwasanaethau cyhoeddus, a’u bod yn cael eu cynnal gan seilwaith gadarn, ddibynadwy ac effeithiol o ran band eang, trafnidiaeth gyhoeddus a chyfleustodau.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho