Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Mynd i’r Afael â Thlodi

9

cynnydd Mynd i’r Afael â Thlodi

rhaglen Mynd i’r Afael â Thlodi

Nod

Lleihau tlodi, yn enwedig tlodi parhaus rhai o’n pobl a’n cymunedau tlotaf, a lleihau’r tebygrwydd o dlodi yn y dyfodol.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho