Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Cydraddoldeb

8

Rhaglen

Y nod: Creu cymdeithas deg heb unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth, ac iddi gymunedau cydlynol a chynhwysol.

Fel y nodwyd yng nghyhoeddiad cyntaf y Rhaglen Lywodraethu, bob blwyddyn byddwn yn adolygu’r dystiolaeth ar ein cynnydd ac yn nodi lle bydd angen addasu’n camau er mwyn cyrraedd ein targedau. Felly nid cyhoeddiad sy’n aros yn ei unfan yw’r Rhaglen Lywodraethu.