Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Y Rhaglen Lywodraethu yw ein cynllun gwaith. Mae’n dangos ymrwymiad real i gyflawni, sy’n cael ei fesur gan effaith wirioneddol y llywodraeth ar fywydau pobl. i gael gwybod rhagor

Adrodd ar gynnydd

Ar gyfer pob dangosydd, mae bellach gennym dudalen we ryngweithiol lle gallwch chi, y defnyddiwr, benderfynu ar yr hyn rydych chi am ei weld, ei lawrlwytho, a’i argraffu.

Gallwch weld y data perfformiad ym mhob pennod neu gallwch weld popeth gyda’i gilydd yn y rhestr lawn o ddangosyddion.

Cynnydd diweddaraf – Mehefin 2015

Dysgwch fwy am ein cynnydd

Dogfennau i'w lawrlwytho

Ynghylch y rhaglen

Ar y tudalennau a’r dogfennau hyn i’w lawrlwytho, gallwch weld crynodeb o’n cynnydd, y newyddion diweddaraf am ein camau allweddol a’n diweddariadau i’r set o ddangosyddion eleni.

Ewch drwy’r penodau i ddysgu mwy.

Y rhaglen ddiweddaraf – Mehefin 2015

Dysgwch fwy am y rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho