Skip to content

Rhaglen lywodraethu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Symud Cymru Ymlaen yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Mae Symud Cymru Ymlaen yn gosod rhaglen y Llywodraeth i wella economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan arwain at wlad sy’n ffyniannus a diogel, yn iach ac egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig a chysylltiedig.

Mae Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 yn amlinellu blaenoriaethau’r Llywodraeth ar gyfer cyflawni’r gwelliannau hyn. Maent yn fesurau uchelgeisiol â’r nod o wneud gwahaniaeth i bawb, ar bob cam o’u bywydau.

Ochr yn ochr ein rhaglen, rydym wedi cyhoeddi amcanion llesiant sy’n nodi sut y byddwn ni’n defnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 i’n helpu i gyflawni ein rhaglen lywodraethu, a chyfrannu i’r eithaf at y 7 nod llesiant cenedlaethol.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 (Maint Ffeil: 110KB)
Adobe PDF document
Amcanion llesiant 2016 (Maint Ffeil: 664KB)