Skip to content

Cyfrifoldebau Llywodraeth Cymru

Dolenni perthnasol

Gallwch chwilio'r safle hwn fesul pwnc neu fesul adran. O'r dudalen hon gallwch fynd i hafan pob pwnc ac i brif rannau'r wefan.
Mae Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am nifer o feysydd ym mywyd bob dydd yng Nghymru.

Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:

  • addysg
  • iechyd
  • llywodraeth leol
  • trafnidiaeth
  • cynllunio
  • datblygu economaidd
  • gwasanaethau cymdeithasol
  • diwylliant
  • y Gymraeg
  • yr amgylchedd
  • amaethyddiaeth a materion gwledig.

Rôl Llywodraeth Cymru yw:

  • gwneud penderfyniadau ar y meysydd hyn, ar gyfer Cymru gyfan
  • datblygu polisïau a'u rhoi ar waith
  • cynnig cyfreithiau Cymru (Biliau’r Cynulliad).

Mae gan Lywodraeth Cymru gyllideb o fwy nag £15 biliwn, gyda thros £5 biliwn yn mynd i’r GIG yng Nghymru a thros £4 biliwn yn mynd yn uniongyrchol i awdurdodau lleol sy'n darparu llawer o wasanaethau eraill.
 
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn gyfrifol am rai gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, er enghraifft yr heddlu, carchardai a'r system droseddol. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd yn delio â materion fel trethi a budd-daliadau, amddiffyn, diogelwch gwladol a materion tramor.