Skip to content

Eich Llywodraeth

Gwyliwch ein ffilm fer i weld Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn tynnu sylw at ein prif lwyddiannau yng Nghymru.

Manylion

Gwybodaeth
 
Mae’r ffilm hefyd yn dangos sut y mae’r Rhaglen Lywodraethu yn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl - drwy drechu tlodi, creu swyddi a chreu Cymru gynaliadwy.