Skip to content

Hanes Prif Weinidogion Cymru

Carwyn Jones AC
Mae dau Brif Weinidog a dau Brif Ysgrifennydd wedi bod ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Teitl gwreiddiol y Prif Weinidog oedd y Prif Ysgrifennydd ar ôl sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999. Newidiwyd hyn i'r Prif Weinidog yn 2000. Ers mis Mai 2007, yn dilyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006, newidiwyd y teitl ffurfiol i Brif Weinidog Cymru, gyda'r Prif Weinidog yn 'Geidwad Sêl Cymru'.

Y ddau Brif Ysgrifennydd oedd Alun Michael 12 Mai 1999 - Chwefror 2000 a Rhodri Morgan Chwefror 2000 - Hydref 2000.

Y Prif Weinidogion hyd yn hyn yw Rhodri Morgan o fis Hydref 2000 tan fis Rhagfyr 2009 pan gafodd ei olynu gan Carwyn Jones.