Skip to content

Dydd Mawrth 20 Medi 2011 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Roedd gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, creu swyddi yng Ngogledd Cymru a chynlluniau i wella bywydau plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru ar yr agenda yn ystod y Cwestiynau i’r Prif Weinidog heddiw.

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

  • Swyddi yng Ngogledd Cymru;
  • Terfysgoedd yn Lloegr;
  • Cronfa Ddysgu'r Undebau;
  • Cydraddoldeb;
  • Cau Gorsaf Gwylwyr y Glannau Abertawe;
  • Plant sy'n cael gofal;
  • Gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru;
  • Y blaenoriaethau ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad;
  • Parth Lefel Uchaf

Gwyliwch y Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar Senedd TV neu Democratiaeth Fyw y BBC

Gallwch weld trawsgrifiad llawn o'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru.