Skip to content

Dydd Mawrth 28 February 2012 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Consortia addysg rhanbarthol, maes awyr Caerdydd a Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012 oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:
 • Blaenoriaethau ar gyfer Cwm Cynon
 • Haemoffilia
 • Cronfeydd cyfalaf
 • Maes awyr Caerdydd 
 • Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr
 • Ffyniant economaidd y Canolbarth a’r Gorllewin
 • Blaenoriaethau ar gyfer y Gogledd
 • Gwasanaethau iechyd
 • Hosbisau
 • Blaenoriaethau ar gyfer y GIG
 • Awtistiaeth
 • Blaenoriaethau ar gyfer y Canolbarth a’r Gorllewin
 • Ffyniant rhanbarth Canol De Cymru
 • Blaenoriaethau ar gyfer Tor-faen
 • Yr Uned Gyflawni
 • Blaenoriaethau ar gyfer Dyffryn Clwyd
 • Consortia addysg rhanbarthol
 • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012
Gwyliwch Gwestiynau’r Prif Weinidog ar Senedd TV a Democratiaeth Fyw y BBC.
Gellir gweld cofnod llawn o Gwestiynau’r Prif Weinidog ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.