Skip to content

Dydd Mawrth 22 Mai 2012 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Hosbisau, cymorth i Gymru wledig a chynlluniau i hybu’r economi oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
Rhestr lawn o'r atebion i gwestiynau llafar

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:
 • Hosbisau
 • Economïau cymunedau’r cymoedd
 • Gwasanaeth sifil yng Nghymru
 • Undeb Ewropeaidd
 • Cynlluniau i helpu’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf
 • Cynlluniau i hybu’r economi
 • Ffynonellau cyllid newydd neu amgen
 • Dwyn metel
 • Undebau credyd
 • Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd
 • Cymorth i Gymru wledig
 • Cyrhaeddiad disgyblion
 • Adnoddau hyfforddi pêl-droed
 • Dileu tlodi plant
 • South Wales east
 • Gwasanaethau brys
 • Darpariaeth iechyd drawsffiniol
 • Cyfarfod â Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon

Gwyliwch Gwestiynau’r Prif Weinidog ar Senedd TV a Democratiaeth Fyw y BBC.

 
Gellir gweld cofnod llawn o Gwestiynau’r Prif Weinidog ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.