Skip to content

Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Cynhelir y Cwestiynau i’r Prif Weinidog bob dydd Mawrth pan fo Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyfarfod.

Caiff Aelodau’r Cynulliad awr i graffu ar waith y Prif Weinidog drwy gyflwyno cwestiynau llafar ar unrhyw fater. Dilynwch nhw yn fyw ar @LlywodraethCym neu #fmqs

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 10/03/2015

10/03/15
Hyfforddi athrawon, gwasanaethau mamolaeth a chyllid awdurdodau lleol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 03/03/2015

03/03/15
Diogelwch plant, twf economaidd a gwella trafnidiaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 24/02/2015

24/02/15
Rheoli poen, y rhwydwaith cludiant cyhoeddus a gofal llygaid oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 10/02/2015

10/02/15
Gwasanaethau mamolaeth, economi Cymru a ddysgwyr dan anfantais oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 03 Chwefror 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

03/02/15
Polisïau i wella’r M4, ad-drefnu llywodraeth leol a chyrhaeddiad addysgol plant yng Nghymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 27 Ionawr 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

27/01/15
Ffracio, addysg cyfrwng Cymraeg ac economi Cymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 20 Ionawr 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

20/01/15
Y sector addysg uwch, y cyfnod sylfaen a'r diwydiant llaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

13/01/15
Gwasanaethau GIG, tlodi a chyflyrau'r galon oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 09 Rhagfyr 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

09/12/14
Cyllid Cymru, cefnffyrdd ac amseroedd aros y GIG oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 02 Rhagfyr 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

02/12/14
Triniath canser, mewnfuddsoddi a thai forddiadwy oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

25/11/14
Cyllid i Gymru, y System Metro a thrais yn erbyn menywod oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

18/11/14
Gofal llygaid, maes awyr Caerdydd a chyllid i Gymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

11/11/14
Diogelwch ar y ffyrdd, gwasanaethau iechyd meddwl a llifogydd dros y gaeaf oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 04 Tachwedd 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

04/11/14
Cyflog ac amodau athrawon, aelodaeth yr UE a ddileu tlodi plant oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 21 Hydref 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

21/10/14
Tlodi plant, incwm ffermwyr ac absenoldeb o'r ysgoloedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 14 Hydref 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

14/10/14
Datganoli, gwasanaethau plant ac amseroedd ymateb ambiwlansys oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 7 Hydref 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

07/10/14
Diogelwch tân, capasiti’r M4 ac ysmygu mewn ceir sy’n cludo plant oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 30 Medi 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

30/09/14
Dementia, diweithdra ymysg pobl ifanc a marwenedigaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 23 Medi 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

23/09/14
Pwerau treth y Cynulliad, credyd cynhwysol a diwygio lles oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 16 Medi 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

16/09/14
Ymreolaeth i Gymru, capasiti're rheilffyrdd a chefnogaeth blynyddoedd cynnar oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 15 Gorffennaf 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

15/07/14
Cyllideb ar gyfer dysgu Cymraeg i Oedolion, trafnidiaeth gyhoeddus a datgelu gwybodaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 08 Gorffennaf 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

08/07/14
Y sector gweithgynhyrchu, prynu gorfodol a thargedau iechyd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 01 Gorffennaf 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

01/07/14
Y cod gweinidogol, twf economaidd a rhaglen Sêr Cymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 24 Mehefin 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

24/06/14
Economi Cymru, twristiaeth ffydd a iechyd menywod oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 17 Mehefin 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

17/06/14
Salwch meddwl, hosbisau a chydraddoldeb o ran cyflogau oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 10 Mehefin 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

10/06/14
Gwasanaethau llyfrgell, y cod gweinidogol a gwella cludiant oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 03 Mehefin 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

03/06/14
Diogelwch ar y ffyrdd, profion clinigol a bioamrywiaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 20 Mai 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

20/05/14
Polisi'r iaith Gymraeg, gwasanaethau llywodraeth leol ac uwchgynhadledd NATO oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 13 Mai 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

13/05/14
Cynnydd merched ym myd addysg, methiannau'r GIG a busnesau bach oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 06 Mai 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

06/05/14
HS2, gofal cleifion canser a ffioedd dysgu oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 29 Ebrill 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

29/04/14
Mwyngloddio, unedau gofal critigol a thargedau ar gyfer y gwasanaeth iechyd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 01 Ebrill 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

01/04/14
Canol trefi, rôl menywod yn economi Cymru a Trident oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 25 Mawrth 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

25/03/14
Perfformiad GIG Cymru, rhwydwaith bys Cymru a llygredd sŵn oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 18 Mawrth 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

18/03/14
Buddsoddiad yn y rheilffyrdd, mynd i'r afael â thlodi a safonau gofal cleifion oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

11/03/14
 Treth 'Ystafell Wely', trais yn erbyn menywodoedd a chanlyniadau TGAU Saesneg oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 04 Mawrth 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

04/03/14
 Llifogydd, gofal plant a chanolfannau cymunedol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 18 Chwefror 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

18/02/14
Gwasanaethau cyhoeddus, canoli'r GIG a'r diwydiant adeiladu oeddymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 11 Chwefror 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

11/02/14
Gofal mewn ysbytai, safonau addysg a llifogydd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 04 Chwefror 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

04/02/14
Mewnfuddsoddi, twf economaidd a gwasanaethau rheilffyrdd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 28 Ionawr 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

28/01/14
Gwasanaethau iechyd meddwl, addysg ac adferiad economaidd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 21 Ionawr 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

21/01/14
Comisiwn Williams, prisio ynni ac Ardaloedd Menter oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

14/01/14
Llifogydd, diwygio lles ac addysg oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2013 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

10/12/13
Gwasanaethau bws, digartrefedd ac addysg oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

26/11/13
Gwella addysg, digartrefedd a throseddu casineb oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

19/11/13
Ardrethi busnes, ffioedd dysgu a chystadleurwydd economaidd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

12/11/13
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, pwerau benthyca chyflog cyfartal oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 05 Tachwedd 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

05/11/13
Cyfraddau llog, diogelwch y rhyngrwyd a GIG Cymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 22 Hydref 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

22/10/13
Pwerau benthyg, bagiau plastig a phwysau’r gaeaf ar GIG Cymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 15 Hydref 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

15/10/13
Addysg alwedigaethol, amseroedd aros am driniaeth y GIG a thwristiaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 08 Hydref 2013 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

08/10/13
Rheiffyrdd, economi Cymru a Dechrau'n Deg oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.