Skip to content

Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Cynhelir y Cwestiynau i’r Prif Weinidog bob dydd Mawrth pan fo Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyfarfod.

Caiff Aelodau’r Cynulliad awr i graffu ar waith y Prif Weinidog drwy gyflwyno cwestiynau llafar ar unrhyw fater. Dilynwch nhw yn fyw ar @LlywodraethCym neu #fmqs

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 15/03/2016

15/03/16
Gwasanaethau iechyd meddwl, ffordd liniaru'r M4 a phrentisiaethau oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 08/03/2016

08/03/16
Meddygon iau yng Nghymru, fferyllfeydd cymunedol a phrosiect Twnnel y Rhondda oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 01/03/2016

01/03/16
Buddsoddiad ym maes biotechnoleg, Bil Cymru ac ad-drefnu llywodraeth leol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 23/02/2016

23/02/16
Pwysau ar adrannau damweiniau ac argyfwng, y Cod Gweinidogol ac uwchraddio adeiladau ysgolion oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 09/02/2016

09/02/16
Cyllid ar gyfer hosbisau, y premiwm disgybl a ffermydd solar oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 02/02/2016

02/02/16
Diwygiadau lles, Cyflymu Cymru a deuoli'r A465 oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 26/01/2016

26/01/16
Y setliad llywodraeth leol, safonau ysgolion a hyrwyddo twristiaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 19/01/2016

19/01/16
Cynllun y Taliad Sylfaenol, y diwydiant dur a thlodi pobl hŷn oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 12/01/2016

12/01/16
Cymorth i ddioddefwyr llifogydd, tlodi plant ac ardaloedd gwella busnes oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 08/12/2015

08/12/15
Metro De Cymru, cyllidebau'r GIG ac adfer pyllau cloddio glo brig oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 01/12/2015

01/12/15
Ynni adnewyddadwy, dyfodol S4C a blaenoriaethau cyllidebol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 24/11/2015

24/11/15
Cam-drin plant yn rhywiol, ffoaduriaid o Syria a fasnach ryngwladol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 17/11/2015

17/11/15
Cydlyniant cymunedol, maint dosbarthiadau ysgol newidiadau i'r system gyfiawnder oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 10/11/2015

10/11/15
Cysylltiadau diwydiannol, y GIG yng Ngogledd Cymru a'r sector dur oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 03/11/2015

03/11/15
Gwirfoddoli mewn cymunedau, amseroedd aros iechyd meddwl ac economi Dinas-ranbarth Abertawe oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 20/10/2015

20/10/15
Y diwydiant dur, sgiliau digidol a'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 13/10/2015

13/10/15
Ffordd lliniaru'r M4, addysg i oedolion a thrafnidiaeth cyhoeddus oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 06/10/2015

06/10/15
Gwasanaethau mamolaeth, safonau addysg a thargedau adeiladu tai oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 29/09/2015

29/09/15
Y rhaglen moderneiddio ysgolion,cyflogau sector cyhoeddus a pherfformiad y GIG oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 22/09/2015

22/09/15
Bancio yng Nghymru, profion diagnostig ar gyfer canser a'r Undeb Ewropeaidd oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 15/09/2015

15/09/15
Canlyniadau'r GIG, argyfwng y ffoaduriaid o Syria a pholisi caffael cyhoeddus oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 14/07/2015

14/07/15
Strategaeth Wastraff Llywodraeth Cymru, ardoll ar ddiodydd llawn siwgr a ffermydd gwynt ar y tir oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 07/07/2015

07/07/15
Ynni gwynt ar y tir, tlodi plant a dyfodol S4C oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 30/06/2015

30/06/15
Hyrwyddo twristiaeth, allyriadau carbon a thaliadau gwledig oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 23/06/2015

23/06/15
Hybu'r iaith Gymraeg, tlodi plant ac ad-drefnu llywodraeth leol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 16/06/2015

16/06/15
Amseroedd aros llawdriniaeth orthopedig, cadwyni cyflenwi ynni a diwygio Fformiwla Barnett oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 09/06/2015

09/06/15
Adfer safleoedd glo brig, perchnogaeth cartrefi a sigaréts electonig oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 02/06/2015

02/06/15
Diabetes, Deddf Hawliau Dynol 1998 a chyllid ysgolion oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 19/05/2015

19/05/15
Gordewdra, cyllido'r GIG a thai cymdeithasol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 12/05/2015

12/05/15
Polisïau Llywodraeth Cymru, datganoli a Chwpan Rygbi'r Byd 2015 oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 05/05/2015

05/05/15
Cydraddoldeb rhywiol, rheolaethau rhent a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 28/04/2015

28/04/15
Gwella GIG Cymru, ynni adnewyddadwy a chloddio glo brig oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 21/04/2015

21/04/15
Cynllun economaidd i Gymru, tollau pont Hafren a thanau glaswellt oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 24/03/2015

24/03/15
Cyni cyllidol, bwlio homoffobaidd a gwasanaethau iechyd trawsffiniol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 17/03/2015

17/03/15
Effaith y Dreth Ystafell Wely, hyrwyddo ynni adnewyddadwy a chefnogaeth i ofalwyr oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 10/03/2015

10/03/15
Hyfforddi athrawon, gwasanaethau mamolaeth a chyllid awdurdodau lleol oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 03/03/2015

03/03/15
Diogelwch plant, twf economaidd a gwella trafnidiaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 24/02/2015

24/02/15
Rheoli poen, y rhwydwaith cludiant cyhoeddus a gofal llygaid oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar 10/02/2015

10/02/15
Gwasanaethau mamolaeth, economi Cymru a ddysgwyr dan anfantais oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 03 Chwefror 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

03/02/15
Polisïau i wella’r M4, ad-drefnu llywodraeth leol a chyrhaeddiad addysgol plant yng Nghymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 27 Ionawr 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

27/01/15
Ffracio, addysg cyfrwng Cymraeg ac economi Cymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 20 Ionawr 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

20/01/15
Y sector addysg uwch, y cyfnod sylfaen a'r diwydiant llaeth oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

13/01/15
Gwasanaethau GIG, tlodi a chyflyrau'r galon oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 09 Rhagfyr 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

09/12/14
Cyllid Cymru, cefnffyrdd ac amseroedd aros y GIG oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 02 Rhagfyr 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

02/12/14
Triniath canser, mewnfuddsoddi a thai forddiadwy oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

25/11/14
Cyllid i Gymru, y System Metro a thrais yn erbyn menywod oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

18/11/14
Gofal llygaid, maes awyr Caerdydd a chyllid i Gymru oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

11/11/14
Diogelwch ar y ffyrdd, gwasanaethau iechyd meddwl a llifogydd dros y gaeaf oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 04 Tachwedd 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

04/11/14
Cyflog ac amodau athrawon, aelodaeth yr UE a ddileu tlodi plant oedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
 

Dydd Mawrth 21 Hydref 2014 –  Cwestiynau i’r Prif Weinidog

21/10/14
Tlodi plant, incwm ffermwyr ac absenoldeb o'r ysgoloedd ymhlith y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.