Skip to content

Dydd Mawrth 06 Mawrth 2012 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Bandio ysgolion cynradd, marw-enedigaeth a chefnogaeth i’r Trydydd Sector oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
Rhestr lawn o'r atebion i gwestiynau llafar

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:
 • Bandio ysgolion cynradd
 • Rhwydwaith ysbytai Cymru
 • Twristiaeth yng Nghymru
 • Marw-enedigaeth 
 • Gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Prince Philip, Llanelli
 • Dyfodol y Deyrnas Unedig
 • Cynlluniau Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda
 • Seilwaith trafnidiaeth
 • Dyletswyddau cydraddoldeb i bobl anabl
 • Cefnogaeth i’r Trydydd Sector
 • Cynllun adfywio Pontypridd
 • Gwariant ar addysg
 • Gwasanaethau cyhoeddus yn Aberafan
 • Economi Cymru
 • Blaenoriaethau gwariant
 • Prosiectau cyfalaf
 • Rhwydwaith trafnidiaeth Cymry
 • Adnoddau naturiol
Gwyliwch Gwestiynau’r Prif Weinidog ar Senedd TV a Democratiaeth Fyw y BBC.
 
Gellir gweld cofnod llawn o Gwestiynau’r Prif Weinidog ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.