Skip to content

Dydd Mawrth 21 February 2012 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Amseroedd ymateb ambiwlansys Cymru, seiberfwlio a chynhyrchu ynni adnewyddadwy oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.
Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:
 • Amseroedd ymateb ambiwlansys Cymru
 • Undebau credyd
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (AWEMA)
 • Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda
 • Gwasanaethau Ffrwythloni In Vitro yng Nghymru
 • Cefnogi pobl anabl
 • Cynhyrchu ynni adnewyddadwy
 • Amddiffynfeydd rhag llifogydd
 • Dyheadau i Lywodraeth Cymru
 • Darpariaeth tai
 • Seiberfwlio
 • Rhaglen ddeddfwriaethol
 • Benthycwyr stepen drws
 • Gwirfoddolwyr
 • Blaenoriaethau economaidd
 • Henebion a beicwyr
Gwyliwch Gwestiynau’r Prif Weinidog ar Senedd TV a Democratiaeth Fyw y BBC.
Gellir gweld cofnod llawn o Gwestiynau’r Prif Weinidog ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.