Skip to content

Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2011 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Awtistiaeth, hyrwyddo Cymru ym marchnad deithio’r byd a safonau cyrhaeddiad oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog.

Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

 • Awtistiaeth
 • Cefnogi Busnesau
 • Recriwtio gweithwyr iechyd proffesiynol
 • Costau Caffael
 • Economi Cymru
 • Y Gwasanaeth Iechyd
 • Hyrwyddo Cymru ym marchnad deithio’r byd
 • Gwella iechyd y genedl
 • Remploy
 • Cyflog byw
 • Byrddau iechyd ac awdurdodau lleol
 • Blaenoriaethau
 • Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
 • Chwythu’r Chwiban
 • Diwydiant Amaeth
 • Safonau Cyrhaeddiad
 • Blaenoriaethau ar gyfer Torfaen
 • Rheoliadau Cyllido Ysgolion


Gwyliwch Gwestiynau’r Prif Weinidog ar Senedd TV a Democratiaeth Fyw y BBC.

Gellir gweld y cofnod llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.