Skip to content

Dydd Mawrth 27 Medi 2011 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Tal am fagiau, adolygiad o ffiniau seneddol a mentrau cymdeithasol oedd ar agenda Cwestiynau i’r Prif Weinidog heddiw.

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

 • Lefi bag siopa untro
 • Undebau credyd
 • Blaenoriaethau Canol De Cymru
 • Paratoadau ar gyfer tywydd gwael
 • Diwygio Llywodraeth leol yng ngogledd Cymru
 • Gwasanaethau cymorth ariannol
 • Tryloywder o fewn Llywodraeth Leol
 • Uchelgais am system drafnidiaeth integredigPlan sy’n ymwneud a’r Llys Achosion Teuluol
 • Safle glo brig Parc Slip
 • Dwyn metel a pris metel sgrap
 • Adolygiad o ffiniau Seneddol
 • Integreiddio arfaethedig gwasanaethau ym Mae Abertawe
 • Mentrau cymdeithasol

Gwyliwch y Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar Senedd TV neu Democratiaeth Fyw y BBC

Gallwch weld trawsgrifiad llawn o'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru.