Skip to content

Dydd Mawrth 18 Hydref 2011 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Cyfleoedd cyflogaeth, ymestyn oriau agor meddygfeydd a ffermio mewn ardaloedd llai ffafriol oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog heddiw.

Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar.

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

 • Cyfleoedd Cyflogaeth
 • Y System Fudd-Daliadau
 • Ymestyn oriau agor Meddygfeydd
 • Y Gyllideb a’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru
 • Tlodi
 • Ynni Adnewyddadwy
 • Gwasanaethau Iechyd yn Nhor-faen
 • Budd-daliadau Pobl sy’n Anabl
 • Gwasanaethau Iechyd y Gorllewin
 • Ffermio mewn Ardaloedd Llai Ffafriol
 • Economi Cymru
 • Denu Buddsoddiad i Ddwyrain De Cymru
 • Twf Economaidd
 • Ardal Adnewyddu Hafod

Gwyliwch y Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar Senedd TV neu Democratiaeth Fyw y BBC

Gallwch weld trawsgrifiad llawn o'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru.