Skip to content

Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2011 - Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Blaenoriaethau iechyd, diweithdra pobl ifanc a lefelau dyledion personol oedd y materion a godwyd yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw.

Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

 • Flaenoriaethau iechyd
 • Atal colli bioamrywiaeth
 • Cynllun busnes Llywodraeth Cymru 
 • Diweithdra pobl ifanc
 • Cyllid ychwanegol ar gyfer addysg
 • Datblygiad economaidd y De-ddwyrain
 • Hybu’r economi
 • Materion trawsbynciol
 • Trydaneiddio’r brif reilffordd rhwng De Cymru a Llundain
 • Gwella anghydraddoldebau iechyd
 • Iechyd anifeiliaid
 • Mentrau cymdeithasol
 • Pobl ifanc yn cychwyn addysg bellach
 • Cymdeithas fwy cyfartal
 • Polisi ynni adnewyddadwy
 • Clybiau chwaraeon cymunedol dielw
 • Lefelau dyledion personol

Gwyliwch Gwestiynau’r Prif Weinidog ar Senedd TV a Democratiaeth Fyw y BBC.

Gellir gweld y cofnod llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.