Skip to content

Dydd Mawrth 4 Hydref 2011 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Cynlluniau ar gyfer yr economi, cael gafael ar y rhyngrwyd a gwasanaethau rheilffyrdd oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog heddiw.

Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar.

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

 • Cael gwared ar dlodi yng Nghymru
 • Lefelau cyflogaeth yng Nghymru
 • Y diwydiant amaeth
 • Rhanbarth Canol De Cymru
 • Gwasanaethau rheilffordd yng Ngogledd Cymru
 • Y Blaenoriaethau ar gyfer Torfaen
 • Cymorth i fusnesau bach a chanolig
 • Hyrwyddo rhanbarthau dinasoedd Cymru
 • Blaenoriaethau ar gyfer y Gymru Wledig
 • Materion trawsffiniol rhwng awdurdodau lleol
 • Cynlluniau ar gyfer yr economi
 • Gwasanaethau trenau yn sir Benfro
 • Effaith y newidiadau i fudd-daliadau tai

Gwyliwch y Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar Senedd TV neu Democratiaeth Fyw y BBC

Gallwch weld trawsgrifiad llawn o'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru.