Skip to content

Dirprwy Weinidogion

Gwybodaeth am Ddirprwy Weinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.

Rebecca Evans AC

Rebecca Evans AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.
 
Vaughan Gething AC

Vaughan Gething AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Iechyd.
 
Julie James AC

Julie James AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.
 
Ken Skates AC

Ken Skates AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.