Skip to content

Y Cod Gweinidogol

Dolenni perthnasol

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Disgwylir i ymddygiad cyfansoddiadol a phersonol Gweinidogion fod o’r safon uchaf wrth iddynt arfer eu dyletswyddau.

Mae'r Cod Gweinidogol, a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru, yn rhoi arweiniad i Weinidogion ynghylch sut y dylent weithredu a threfnu eu busnes er mwyn cynnal y safonau hyn. Yn benodol, disgwylir iddynt barchu Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus ac egwyddorion Ymddygiad Gweinidogol. Mae'r cod yn berthnasol i Weinidogion, y Cwnsler Cyffredinol a'r Dirprwy Weinidogion.

Cyhoeddi Gwybodaeth

Mae'r Cod Gweinidogol yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi'r wybodaeth ganlynol bob blwyddyn:

  • nifer, enwau a bandiau cyflog Cynghorwyr Arbennig a chost eu cyflog yn gyffredinol
  • rhestr o fuddiannau perthnasol Gweinidogion
  • rhestr o roddion gwerth mwy na £260 a dderbyniwyd gan Weinidogion ar ran Llywodraeth Cymru
  • rhestr o holl deithiau Gweinidogion dramor sy'n costio mwy na £500 fesul taith ynghyd â chyfanswm cost holl ymweliadau Gweinidogion â gwledydd tramor.