Skip to content

Datganiad Llafar - Datblygu Arfer Proffesiynol drwy'r Fargen Newydd

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Ar 15 Medi 2015, gwnaeth y Gweinidog Addysg a Sgiliau llafar yn y Siambr ar: Datblygu Arfer Proffesiynol drwy'r Fargen Newydd.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).